Skip to navigation

Cookies Notice

Contact Info

info@bulnedsloopwerken.nl      +06 41 767 822      Go to W3Schools!

Sloopwerken van groot tot klein.

Bulned Sloopwerken is uw betrouwbare partner en neemt het zware werk voor u uit handen.


Bulned Sloopwerken, vanuit de praktijk ontstaan

Opgericht in 2007 verrichten wij sindsdien alle opdrachten in eigen regie. Onze mensen voeren op professionele wijze en met behulp van eigen apparatuur de opgedragen werkzaamheden uit. En, binnen het vooraf afgesproken en vastgestelde tijdkader.

Wij zijn er trots op dat in de achterliggende jaren de uitvoering van onze activiteiten altijd naar volledige tevredenheid van onze klanten heeft plaatsgevonden. Iets wat volledig terug te vinden is in de gestage groei van onze organisatie.

Bulned Sloopwerken werkt regio ongebonden

In afwijking van veel van onze collega concurrenten kunt u onze expertise regio ongebonden gebruiken. Waar in Nederland onze specifieke activiteiten dan ook gewenst zijn, met de ons kenmerkende motivatie kunt u ons daar altijd inzetten.

Bulned Sloopwerken staat voor duidelijkheid

Bij onze klanten staan wij bekend om onze heldere tarieven welke wij voor onze activiteiten berekenen. Daarnaast verstrekken wij vooraf een begroting waarin werkzaamheden, prijzen en bijbehorende voorwaarden op volledig transparante wijze worden weergegeven. Zo staan we allebei achteraf niet voor verrassingen.

    [recaptcha]

    Over ons

    Updated on 2017-08-19T12:22:39+02:00, by bulned.